Media

Om Valueguard

Valueguard är idag huvudsakligen ett analysföretag. Bolaget startades 2007 och finns i Uppsala. Valueguard tillhandahåller statistik om bostadsmarknaden och producerar bland annat prisindexet HOX. Källa till vår statistik är  "Valueguard Index Sweden AB", som är det dotterbolag som sammanställer all statistik om bostadsmarknaden.

 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX framställs med en metod som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande utvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden en viss period. HOX distribueras av Nasdaq OMX och kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel.

 

Uppdaterad 2018-02-13

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september