Nyheter

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

Mellan december och januari stiger prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 3,4 procent. Bostadsrättsindex går upp med 2,4 procent och villaindex med 4,1 procent. Justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med endast 0,7 procent mellan december 2017 och januari 2018.
 

Alla Valueguards publika prisindex stiger i januari. I Stockholm är uppgången för bostadsrätter 2,4 procent, i Göteborg 1,7 procent och i Malmö är den 1,3 procent. För villor är uppgången i Stockholm 1,8 procent, i Göteborg är den 3,2 och i Malmö 5,1 procent.

 

Januari har historiskt varit en stark månad på bostadsmarknaden. Samtidigt brukar december vara en ganska svag månad. Denna kombination har över åren gett relativt höga månadsförändringar mellan just december och januari. Denna tendens har varit extra uttalad de år vi haft tydliga nedgångar under hösten. I januari 2012 steg HOXSWE med 4,8 procent och i januari 2009 med 5,0 procent. Båda dessa uppgångar var efter tydliga nedgångar föregående höst.

 
 
Uppdaterad 2018-01-15

Senaste nytt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september