SÖDERBERG & PARTNERS SKAPAR INNOVATIVA TJÄNSTER

Söderberg & Partners kommer med hjälp av nyutvecklade tjänster att kunna visa värdeutvecklingen för sina kunders bostäder. Genom ett avtal med Valueguard Index Sweden AB (Valueguard Index) får Söderberg & Partners tillgång till unik information om prisutvecklingen på bostadsmarknaden via nya kvalitetssäkrade index.

 

”Vi har sett ett stort behov av den här typen av information. Men det har inte funnits något tillräckligt bra bostadsprisindex förrän nu. Det här betyder att vi som första företag i branschen kommer att kunna visa ett hushålls alla viktiga tillgångar. Våra kunder kommer både att kunna följa värdeutvecklingen och få en uppfattning om sin totala riskexponering, något som ingen annat hittills kunnat erbjuda”, säger Gustaf Rentzhog, VD för Söderberg & Partners.

 

”Det nya indexet är utvecklat tillsammans med ledande forskare på KTH för att ligga till grund för finansiella produkter kopplade till bostadsmarknaden. Men vi kan se att det finns ett stort intresse från flera håll för ett kvalitetssäkrat boprisindex. Vi välkomnar att det omedelbart börjar användas av ledande aktörer och därför känns samarbetet med Söderberg & Partners väldigt roligt. De har ambitionen att driva utvecklingen av nya produkter och tjänster i sin bransch”, säger Håkan Toll, VD för Valueguard AB.

 

Indexet banar väg för nya finansiella produkter

Bakom Valueguard Index finns moderbolaget Valueguard AB, som utvecklar nya finansiella produkter för bostadsmarknaden. Håkan Toll fortsätter:

 

”Det finns ett stort svenskt och internationellt behov av att hantera bostadsmarknadens risker. Det finns spännande lösningar på gång, men de förutsätter ett bostadsprisindex som uppfyller finansmarknadens krav. Även om det återstår en del arbete, så kan Valueguard Index kunder redan nu använda index för att analysera utveckling och risker på bostadsmarknaden. I nästa steg avser vi att skapa en rad nya finansiella produkter.”

 

Fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande oberoende förmedlare av liv- och pensions­försäkringar med Nordens största analysavdelning inom finansiell rådgivning och försäkringsrådgivning. Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen.

 

Fakta om Valueguard

Valueguard Index och moderbolaget Valueguard AB har utvecklat ny teknologi och nya index för att kunna mäta prisutvecklingen på bostadsmarknaden på ett nytt och kvalitetssäkrat sätt. Valueguard Index kommersialiserar produkter och tjänster baserade på dessa index samt även finansiella produkter kopplade till privatbostadsmarknaden. Inom Valueguard AB sker utveckling och kommersialisering av nya typer av försäkringsprodukter för privatbostäder, särskilt produkter som försäkrar marknadsvärdet av villor och bostadsrätter. Bolagen är baserade i Uppsala.

 

För mer information

 

Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson

Telefon 070-366 79 93

lars-erik.ericson@valueguard.se

www.valueguardindex.se

 

Valueguard AB

Håkan Toll, VD

Telefon 076-116 70 07 begin_of_the_skype_highlighting              076-116 70 07      end_of_the_skype_highlighting

hakan.toll@valueguard.se

www.valueguard.se

 

Söderberg & Partners

Gustaf Rentzhog, VD

Telefon: 076-149 50 01

gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se

www.soderbergpartners.se

Uppdaterad 2009-05-19

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti