Sammansatta index

Home

HOX Sverige

HOX Sverige är ett värdeviktat kompositindex för samtliga privatbostäder i Sverige. Indexet bygger på både villamarknadens och bostadsrättsmarknadens utveckling, men domineras av villamarknaden eftersom den står för större delen av bostadsmarknadens värde. Indexet vägs sammana av de delindex som också bygger upp HOX Sverige bostadsrätter och HOX Sverige villor, som presenteras nedan.

HOX Sverige bostadsrätter

Sedan juni 2010 publiceras ett Sverigeindex för bostadsrätter. Det  visar värdeutvecklingen för bostadsrätter i de 20 mest omsatta kommunerna. Tanken är att indexet ska kunna bli basen för en framtida derivathandel för privatbostäder i Sverige.

 Sverigeindexet är ett s k kompositindex som visar den samlade utvecklingen för de 20 mest omsatta kommunerna. Urvalet och viktningen av de olika delindexen revideras varje år. Omsättningssiffrorna hämtas från Svensk Mäklarstatistik AB. Valet av kommuner görs utifrån antal transaktioner. I sammanvägningen viktas varje index efter bostadsbeståndets totala värde. Indexet speglar därmed bostadsmarknadens värdeutveckling. Här nedan redovisas de kommuner vars omsättning nu ligger till grund för Sverigeindexet för bostadsrätter.

 

Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Solna
Västerås
Lund
Nacka
Helsingborg
Järfälla
Sundbyberg
Norrköping
Linköping
Haninge
Jönköping
Gävle
Sundsvall
Örebro
Täby
Umeå
 

 

 

Index för bostadsrätter Medelstora svenska städer (HOXFLATMCSWE)

Urvalet för de Medelstora svenska städernas index är samma som för HOX Sverige bostadsrätter men utan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Index för villor i Sverige (HOXHOUSESWE)

Indexet baseras på försäljningspriser på villor i de största arbetsmarknadsregionerna i Sverige. Det speglar utvecklingen i de områden där den största omsättingen finns på villamarknaden i pengar räknat. Indelningen bygger på Tillväxtverkets FA-regioner. Indexet byggs upp av delindex för samtliga storstäders FA-regioner samt större regionala centra. De olika delindexen vägs samman efter det totala värdet av villamarknaden i respektive region. Resultatet blir ett värdeviktat index för villor i Sverige.

Index för villor i Medelstora städer i Sverige (HOXHOUSEMCSWE)

Indexet baseras på samma regioner som bygger upp sverigeindex, exklusive storstäderna. index för de olika regionerna vägs samman efter det totala värdet av alla villor i respektive region.

Läs mer generell information om index >>

 

Uppdaterad 2017-09-21

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september