Marknadsrapport

News

Valueguards marknadsrapport är ett komplement till HOX index och produceras varje månad. Den innehåller en sammanställning av bostadsmarknadens utveckling inklusive tidsserier, säsongsmönster, genomsnittspriser, bakgrundsinformation, nyckeltal och marknadskommentarer.

Rapporten säljs som ett abonnemang. Försäljning och distribution och administreras av Newsec, som även producerar rapporter för den kommersiella fastighetsmarknaden.

 Jag vill prenumerera på Marknadsrapport

Kontakt

 

Fredrik Lövberg

+46 73 532 61 61

fredrik.lovberg@newsec.se

Uppdaterad 2014-02-11

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september