Marknadsgaranti

Home
 

Marknadsgaranti ger trygghet för köparen och skapar snabbare försäljning av nyproducerade bostäder.

 

Det stärker också varumärket genom att det är en tjänst som ligger i tiden och är attraktiv för kunderna. 

 

Byggbolag vill ofta ha en viss andel av bostäderna sålda innan spaden sätts i jorden. Många köpare tvekar på grund av den osäkerhet det innebär att köpa en ny bostad uppemot ett år innan den befintliga bostaden säljs. Om bostadspriserna går ner innan den befintliga bostaden säljs finns det risk för att flytten blir dyrare än väntat.

 

Marknadsgaranti är ett sätt att lösa problemet.

Köparen får då en ekonomisk kompensation om bostadspriserna går ner från det att förhandskontraktet skrivs tills det är dags att betala. En förutsättning för Marknadsgaranti är ett pålitligt mått för utvecklingen och det är här Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX®) kommer in i bilden.

 

Exempel

Garantin täcker nedgångar över 5 % och har ett tak på 15 %. Om bostadsmarknaden har gått ner med 10 % mellan förhandsbokning och betalningen så ges 5 % rabatt på den nya bostaden.

 

Kommersiell användning av index kräver tillstånd från Nasdaq OMX eller Valueguard. Garantin täcker inte alla nedgångar på den bostad köparen ska sälja utan generella nedgångar på bostadsmarknaden på den aktuella orten. Byggbolaget definierar de exakta villkoren för den aktuella garantin. 

 

Kontakt

Kontakta mig så pratar vi mer om hur ni skulle kunna dra nytta av våra produkter i er verksamhet:

 

Richard Lennartsson

Försäljningschef, Valueguard Index Sweden AB

070-581 37 07
richard.lennartsson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2014-11-15

Marknadsgaranti

Aktuellt

HOX index 13 maj 2016

Villamarknaden driver stark uppgång i april

HOX index 14 april 2016

Bostadsmarknaden fortsatt uppåt men Stockholm saktar in

HOX index 14 mars 2016

Stark start på året

HOX index 12 februari 2016

Bred uppgång i januari i nivå med tidigare år

HOX index 15 januari 2016

Ingen större förändring på bostadsmarknaden i december