Koncept

Home

Valueguard skapar förutsättningar för en ny försäkrings- och finansmarknad för tillgångsslaget bostäder. Alla våra koncept utgår från HOX index och från de riskmodeller vi utvecklat för bostadsmarknaden.

Försäkringar mot prisfall

Valueguard har tagit fram koncept för försäkringar som skyddar mot prisfall på bostadsmarknaden. Vi är öppna för samarbete med försäkringsbolag, banker och byggbolag.

Finansiell handel

Finansiell handel med bostadsmarknaden som tillgångsslag öppnar helt nya möjligheter för till exempel investerare och byggbolag, där investerare kan få en avkastning som följer bostadsmarknadens värde och byggbolag kan lösa en del av risken i sina byggprojekt.

 

Kontakt

Vill du vara med och bygga en ny marknad?

 

Lars-Erik Ericson

VD, Valueguard AB

070-366 79 93 lars-erik.ericson[at]valueguard.se

Uppdaterad 2011-10-26

Gå direkt till HOX index

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september