Fulltecknad nyemission

Valueguard skapar index och indexrelaterade försäkringskoncept för att skydda marknadsvärdet av bostäder. Valueguard har nyligen genomfört en nyemission som blev fulltecknad.

 

För mer information: Håkan Toll, vd Valueguard
076 - 116 70 07
hakan.toll@valueguard.se
www.valueguard.se

Karl Erik Andersson, styrelseordförande i Valueguard
070 -590 13 88
karl-erik.andersson@valueguard.se
www.valueguard.se

Uppdaterad 2011-08-31

Senaste nytt

HOX index 14 september 2015

Starkt uppåt på bostadsmarknaden

HOX index 14 augusti 2015

Index för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, för första gången över 200

HOX index 14 juli 2015

Bostadsmarknaden vänder svagt nedåt

HOX index 12 juni 2015

Bostadsrättsindex vänder nedåt medan villaindex fortsätter stiga

HOX index 13 maj 2015

Fortsatt starkt uppåt i hela landet