Det Norske Veritas (DNV) certifierar Valueguard

Valueguard Index Sweden certifierade av DNV

Valueguard Index Sweden AB är sedan den 6:e mars 2012 certifierat för utveckling och produktion av bostadsprisindex avsedda för finansiell handel och försäkringsprodukter.
 
För våra industriella samarbetspartners är det av avgörande betydelse att produktionen av bostadsprisindex är kvalitetssäkrad av en oberoende aktör. Index är avsedda att ligga till grund för marknadsförsäkringar, garantier och andra finansiella produkter, där stora belopp kan stå på spel.
 
Hela indexprocessen från datahämtning till publicering följer ett regelverk med kvalitetskontroller av alla viktiga steg. Allt material arkiveras varje månad för att möjliggöra en granskning i efterhand. Även införandet av förändringar bygger på en kvalitetssäkrad process med dokumenterade beslut.
 
Valueguard Index Sweden AB uppfyller kraven för kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008.
 
 

Fakta om Certifikatet och Det Norske Veritas (DNV)

Certifikatet är utvärdat av DNV Certification AB, Sverige, DNV Business Assurance Management  System Certificate, Certifikat Nr. 111682-2012-AQ-SWE-SWEDAC. Det Norske Veritas (DNV) är en global leverantör av tjänster för att hantera risk. DNV är ett av världens ledande certifieringsorgan.
 

Fakta om Valueguard

Valueguard Index Sweden tar fram förutsättningarna för marknadsförsäkringar och finansiell handel för bostäder. Till grund ligger Nasdaq OMX Valueguard Housing Index (HOX) som är ett prisindex för  villor och bostadsrätter. HOX har utvecklats tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på Valueguards uppdrag. För finansiella tillämpningar distribueras HOX index i samarbete med Nasdaq OMX. HOX är ett skyddat varumärke.

 

Kontaktuppgifter Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson, Business Dev.
Telefon 070-366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se
www.valueguard.se

Kontaktuppgifter Valueguard AB

Håkan Toll, Vd
Telefon 076-11 67 007
hakan.toll[at]valueguard.se
www.valueguard.se

Uppdaterad 2012-03-06

Senaste nytt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti