Beskrivning, mer om index

Home

 

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är ett kvalitetsjusterat prisindex för bostadsrätter och villor i Sverige. Det har utvecklats i samarbete med KTH, distribueras av Nasdaq OMX och bygger på data levererad av bl.a. Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.
Varje månad publicerar Valueguard aktuella prisindex för Stockholm, Göteborg, Malmö och Sverige samt sammanvägda index för riket. 
 

Varför Valueguards prisindex?

HOX är ett kvalitetsjusterat index som tar hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Indexet går till exempel inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden en viss månad.
 
Vår metod gör det möjligt att skapa trovärdiga indexvärden baserade enbart på den senaste månadens försäljningar. Mätmetodiken är också densamma för bostadsrätter och villor, vilket underlättar jämförelser.
Statistiken baseras på inrapporterade försäljningar från fastighetsmäklare. Det är en betydligt mer aktuell källa än lagfartsuppgifter.
Våra prisindex används bland annat av Socialdepartementet, Riksbanken och i SCB:s rapportering till Eurostat.
 

Hur många index finns det och när uppdateras de?

Vi tillhandahåller 11 officiella index som kan laddas ned i en Excel-fil. Utöver dessa producerar vi cirka 1 500 kvalitetssäkrade indexserier som visar utvecklingen i olika stadsdelar, kommuner, län etc. De har tagits fram specifikt för olika ändamål, som uppräkning av enskilda försäljningspriser, för analys av geografiska områden samt för försäkringsverksamhet. HOX uppdateras varje månad kl 9.00 samma dag som Mäklarstatistik publicerar sin statistik. Publiceringskalender >>

 

Kvalitetsarbete

HOX är utvecklat för att klara finansmarknadens hårda krav på ett index som är underlag i finansiella produkter.
Indexproduktionen sker under ett kvalitetsledningssystem, certifierat av DNV enligt ISO 9001.
 

Om Valueguard

Valueguard skapar genom HOX index förutsättningar för nya produkter och tjänster kopplade till bostadsmarknaden. Exempel på koncept som utvecklats är en försäkring mot prisfall på bostadsmarknaden, en obligation vars kupongränta följer HOX index och riskbedömning för banker som finansierar bostadsköp.  Vi tillhandahåller även analys- och informationstjänster. 
 

 

Bostäder jämfört med andra tillgångar

Indexet har utvecklats för att möjliggöra nya finansiella produkter. Notera de låga och negativa korrelationerna mellan avkastningen på bostadsrättsprisindexet och avkastningen på de andra indexen på månadsbasis. Detta visar den strategiska betydelse indexet kan ha för olika investerares möjligheter att utveckla optimala portfölj- och hedgingstrategier.

 

Korrelationsmatris

 

HOX Bostadsrätter Stockholm

3 mån växel index

Bostads-obligations- index

OMX All Share Index

Stockholm Fastighets-index

HOX Bostadsrätter Stockholm 

1

 

 

 

 

3 mån växel index

-0,36

1

 

 

 

Bostadsobligations Index

-0,19

0,45

1

 

 

OMX All Share Index

0,21

-0,56

-0,33

1

 

Stockholm Fastighetsindex

0,10

-0,26

-0,01

0,72

1

 

Utveckling och produktion

HOX index produceras av Valueguard Index Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Valueguard AB. Förändringar av produktionsprocessen övervakas av ett kvalitetsråd. Processen är återskapningsbar från rådata och alla steg loggas för att  säkerställa kvalitet och integritet. Förändringar i index specifikationen och dess tillämpning registreras här >>

Här kan du läsa mer om Valueguards lednings krav på kvalitet och på att säkerställa oberoende indexproduktion: Valueguards integritetspolicy (pdf)

 

Produktbeskrivning

Ladda ned faktablad här (engelska): Factsheet (pdf)

Ladda ned metodbeskrivning här (engelska): Methodology (pdf)

Ladda ned teknisk produktspecifikation här (engelska): Product Description (pdf)

 

Hur får index användas?

Nasdaq OMX och Valueguard Index Sweden AB förbehåller sig alla kommersiella rättigheter till Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX® ). Våra index får fritt laddas hem för eget bruk, intern information samt av nyhetsmedia. Källa anges som: Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index eller Valueguards HOX index. Användning av officiella index för kommersiellt bruk kräver skriftligt godkännande. Index får inte används för finansiella produkter utan skriftligt godkännande från Nasdaq OMX.

 Valueguard Index Sweden AB tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter i offentliga index eller och deras följder.  Läs mer om villkoren för att använda index (obs: engelsk text) >>

Uppdaterad 2011-03-02

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september