HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

Mellan november och december sjunker prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 2,0 procent. Bostadsrättsindex går ned med 2,7 procent och villaindex med 1,6 procent. Nedgången för HOXSWE på tre månaders sikt är nu 7,8 procent.
 

Nedgången kan delvis förklaras av säsongsmönstret från tidigare år - efter säsongsjustering sjunker HOXSWE med 0,9 procent från november till december. December är ofta en månad där prisindex går ned för att sedan vända upp i januari. Så har det varit även de år vi haft nedgångar under hösten, dvs. 2007, 2008 och 2011.

 

Alla Valueguards publika prisindex faller i december, utom villaindex i Göteborg som ökar marginellt. I Stockholm är nedgången för bostadsrätter 2,3 procent, i Göteborg 3,2 procent och i Malmö är den 2,1 procent. För villor är nedgången i Stockholm 0,9 procent, i Malmö 1,8 procent medan Göteborg som sagt ökar något, med 0,6 procent.

 

Sedan augusti 2017, dvs. innan prisindex började gå ned, är den totala nedgången i Stockholm 11,6 procent för bostadsrätter och 9,8 procent för villor. Tolvmånadersförändringen är nu negativ i både Stockholm och Göteborg för både villor och bostadsrätter.

 
 
Uppdaterad 2018-01-11

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september