HOX index 14 augusti 2017

Marginellt uppåt på bostadsmarknaden i juli

Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3 procent. Villaindex sjönk med 0,5 procent medan bostadsrättsindex steg med 1,5 procent. Efter säsongsjustering steg HOXSWE med 0,6 procent.

Bostadsrättsindex steg i alla tre storstäder: i Stockholm med 0,9 procent, i Göteborg med 3,4 procent och i Malmö med 1,5 procent.

Villaindex steg i Stockholm och Malmö, med 1,2 respektive 0,3 procent, medan det sjönk med 1,1 procent i Göteborg.

Något vi sett de senaste åren är att bostadsrättsmarknaden tenderar att vara svagare i början av sommaren, för att sedan återhämta sig något, medan villamarknaden ofta beter sig tvärtom. Årets sommarsäsong har inte varit något undantag, då bostadsrättsindex föll i juni för att återhämta sig i juli medan villaindex föll marginellt i juni och sedan litet mer i juli.

 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-08-11

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september