HOX index 14 juli 2017

Bred men måttlig nedgång i juni

Mellan maj och juni sjönk prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,5 procent. Både villaindex och bostadsrättsindex sjönk, med 0,2 respektive 0,9 procent. Efter säsongsjustering steg HOXSWE med 1,1 procent jämfört med maj vilket förklaras av att HOXSWE brukar sjunka i juni.

Bostadsrättsindex sjönk i alla tre storstäder, i Stockholm och Göteborg med 1,1 procent och i Malmö, med 0,1 procent.

Villaindex sjönk i Stockholm och Göteborg, med 1,2 respektive 0,6 procent, medan det steg med 0,2 procent i Malmö.

Tremånadsförändringen för bostadsrättsindex i alla tre storstäder liksom för riket i sin helhet är negativa. Sist detta hände var för ett år sedan, efter den nedgång vi såg under försommaren 2016. Innan dess måste vi gå tillbaka till 2012 för att finna en tremånadsnedgång samtidigt i alla storstäder och riket.

 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-07-13

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september