HOX index 15 juni 2017

Bostadsmarknaden marginellt nedåt i maj

Mellan april och maj sjönk prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, marginellt med 0,1 procent. Både villaindex och bostadsrättsindex sjönk, med 0,1 respektive 0,2 procent. Efter säsongsjustering steg HOXSWE med 0,7 procent jämfört med april vilket förklaras av att april historiskt varit en av de starkaste månaderna på bostadsmarknaden. En nedgång i maj är inte ovanlig.

Bostadsrättsindex sjönk i Stockholm, med 0,2 procent, och i Malmö, med 0,1 procent. I Göteborg steg bostadsrättsindex med 0,9 procent.

Villaindex sjönk i Stockholm med 0,7 procent medan det steg i Göteborg, med 0,1 procent, och i Malmö, med 1,2 procent.

På tolv månader har prisindex ökat minst i Stockholm för både bostadsrätter och villor och mest i Malmö. Skillnaden är störst för bostadsrättsindex, som gått upp 17,7 procent i Malmö de senaste tolv månaderna, att jämföra med 15,3 procent i Göteborg och endast 7,4 procent i Stockholm. 

 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-06-13

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september