HOX index 15 maj 2017

Villamarknaden driver prisindex fortsatt uppåt i april

Mellan mars och april steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,7 procent. Ökningen drivs av villaindex som steg med 1,3 procent. Bostadsrättsindex sjönk däremot med 0,2 procent. Säsongsjusterat steg HOXSWE med 0,4 procent.
 
Bostadsrättsindex sjönk i alla storstäder mellan mars och april. I Stockholm och Göteborg var nedgången 0,3 procent och i Malmö var den 0,9 procent. 
 
Villaindex steg i Stockholm och Göteborg med 0,8 respektive 1,3 procent men sjönk i Malmö med 0,4 procent. 
 
Den senaste månaden har alltså prisindex för både villor och bostadsrätter i Malmö haft en svagare utveckling än övriga storstäder. Jämfört med för tre månader sedan är dock Malmös utveckling ungefär i linje med Stockholm och Göteborg. Jämfört med för ett år sedan har index stigit mer i Malmö än i övriga storstäder för både bostadsrätter och villor.
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) är utvecklat av Valueguard i samarbete med KTH. HOX är en indexteknologi som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går t.ex. inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad. HOX kan ligga till grund för försäkringar, sparprodukter och finansiell handel och distribueras därför av Nasdaq OMX. Hitta HOX direkt på Nasdaq OMX.

 

Om Valueguard

Valueguard tillhandahåller utöver HOX index även analys- och informationsprodukter kopplade till bostadsmarknaden. Bland våra kunder återfinns banker, myndigheter, byggbolag, kommuner, fastighetsmäklare och kapitalrådgivare.

 

För mer information om HOX index:

Lars-Erik Ericson, VD Valueguard Index Sweden AB.
Telefon 070 - 366 79 93
lars-erik.ericson[at]valueguard.se

 
Uppdaterad 2017-05-11

Aktuellt

HOX index 14 februari 2018

Bred uppgång i januari i linje med säsongsmönstret

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september