HOX Index 14 februari 2013

Bred uppgång på bostadsmarknaden

Samtliga HOX index går upp i januari. Det sammanvägda Sverigeindexet HOXSWE går upp med 4,1 procent till en ny högstanivå. Jämfört med oktober har indexet ökat med 3,0 procent. Index för bostadsrätter (HOXFLATSWE) har ökat med 3,1 procent och index för villor (HOXHOUSESWE) har ökat med 4,7 procent.
 
Även tidigare år har index ofta gått upp under januari. I snitt har HOXSWE ökat med 3,5 procent från december till januari månad 2005-2012. För HOXFLATSWE har ökningen i januari i snitt varit 3,6 procent medan den för HOXHOUSESWE varit 3,5 procent.
 
Index för bostadsrätter i Göteborg har haft en stark utveckling. Indexet är mer än 10 procent högre än för ett år sedan. Villaindex i Göteborg har haft en sämre utveckling än bostadsrätterna, indexvärdet är 1,3 procent högre än för ett år sedan.
 
Det är värt att notera att alla offentliga bostadsrättsindex förutom Malmö är på sin högsta nivå sedan starten 2005. Även HOXSWE är på sin högsta nivå, indexet hade sin tidigare topp i mars 2011.
 
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX®) har utvecklats tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på Valueguards uppdrag. För finansiella tillämpningar distribueras index i samarbete med Nasdaq OMX. Indexet bygger på data från bl.a. Svensk Mäklarstatistik AB, som sammanställer uppgifter från Sveriges fastighetsmäklare, samt från Lantmäteriet, som samlar statistik om Sveriges bostäder. Indexet ger en mycket adekvat bild av bostadsmarknadens utveckling eftersom det tar hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder vid olika tider på året. Indexet är utformat för att ligga till grund för en rad nya finansiella produkter. Det används idag för att följa prisutvecklingen på bostäder och som en viktig del i Valueguards analysprodukter. 

 

Om Valueguard

Valueguard skapar förutom index också indexrelaterade försäkringskoncept för att skydda marknadsvärdet av bostäder och bygger upp förutsättningarna för en ny finansiell marknad baserad på HOX index.

 

För mer information om HOX index:

Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson, Business Dev.
Telefon 070-366 79 93
lars-erik.ericson@valueguard.se

 

För mer information om Valueguard:

Håkan Toll, vd Valueguard

076 - 116 70 07 

hakan.toll@valueguard.se

 

www.valueguard.se

 

Uppdaterad 2013-02-12

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti