HOX index 17 januari 2012

Ostadigt på bostadsmarknaden i december

Priserna på bostadsmarknaden har fortsatt nedåt i december. HOXSWE går ned drygt två procent jämfört med november. Index för villor går ned med ungefär tre procent och bostadsrätter med ungefär en halv procent. Sverigeindex är nu nere på 140 vilket är 6 % lägre än för ett år sedan (dec 2010).
 
December är ofta den minst stabila månaden på bostadsmarknaden. Antalet försäljningar är litet, priserna kan röra sig en hel del och ofta nedåt. I år är antalet inrapporterade försäljningar lägre än normalt, även för att vara december. Priserna har rört sig ganska mycket på flera delindex.  
 

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX®) har utvecklats tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på Valueguards uppdrag. För finansiella tillämpningar distribueras index i samarbete med Nasdaq OMX. Indexet bygger på data från bl.a. Svensk Mäklarstatistik AB, som sammanställer uppgifter från Sveriges fastighetsmäklare, samt från Lantmäteriet, som samlar statistik om Sveriges bostäder. Indexet ger en mycket adekvat bild av bostadsmarknadens utveckling eftersom det tar hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder vid olika tider på året. Indexet är utformat för att ligga till grund för en rad nya finansiella produkter. Det används idag för att följa prisutvecklingen på bostäder och som en viktig del i Valueguards analysprodukter. 

 

Om Valueguard

Valueguard skapar förutom index också indexrelaterade försäkringskoncept för att skydda marknadsvärdet av bostäder och bygger upp förutsättningarna för en ny finansiell marknad baserad på HOX index.

 

För mer information om HOX index:

Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson, Business Dev.
Telefon 070-366 79 93
lars-erik.ericson@valueguard.se

 

För mer information om Valueguard:

Håkan Toll, vd Valueguard

076 - 116 70 07 

hakan.toll@valueguard.se

 

www.valueguard.se

 

Uppdaterad 2012-01-16

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti