HOX index 14 december 2011

Prisnedgången fortsätter

Priserna på bostadsmarknaden har fortsatt nedåt med ytterligare en procent den senaste månaden. Sverigeindex är nu nere på 143 vilket är 7 procent under toppnoteringen från mars i år. Index för villor går ned 1,6 procent och bostadsrätter går ned 0,5 procent. Samtliga offentliga HOX index har gått ned den senaste månaden, med undantag för bostadsrätter Göteborg som ökar en halv procent.
 
Nedgången märks på i stort sett alla marknader. Bland storstäderna är nedgången tydligast i Malmö. Där har index för bostadsrätter gått ned 13 procent sedan högsta nivån. För villor är nedgången 12 procent. 
 
 
För information om vilka geografiska områden som ingår i respektive storstadsindex, klicka här

Om HOX index

Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX®) har utvecklats tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på Valueguards uppdrag. För finansiella tillämpningar distribueras index i samarbete med Nasdaq OMX. Indexet bygger på data från bl.a. Svensk Mäklarstatistik AB, som sammanställer uppgifter från Sveriges fastighetsmäklare, samt från Lantmäteriet, som samlar statistik om Sveriges bostäder. Indexet ger en mycket adekvat bild av bostadsmarknadens utveckling eftersom det tar hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder vid olika tider på året. Indexet är utformat för att ligga till grund för en rad nya finansiella produkter. Det används idag för att följa prisutvecklingen på bostäder och som en viktig del i Valueguards analysprodukter. 

 

Om Valueguard

Valueguard skapar förutom index också indexrelaterade försäkringskoncept för att skydda marknadsvärdet av bostäder och bygger upp förutsättningarna för en ny finansiell marknad baserad på HOX index.

 

För mer information om HOX index:

Valueguard Index Sweden AB

Lars-Erik Ericson, Business Dev.
Telefon 070-366 79 93
lars-erik.ericson@valueguard.se

 

För mer information om Valueguard:

Håkan Toll, vd Valueguard

076 - 116 70 07 

hakan.toll@valueguard.se

 

www.valueguard.se

 

Uppdaterad 2011-12-12

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti